shopup.com

สถิติ

387477

 สมเด็จย่า ประวัติย่อสมาคม

 

เปตอง  เป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส  ประมาณ 2 พันปีมาแล้ว และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรป เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคณะผู้ก่อตั้งคือ นายศรีภูมิ สุขเนตร นายจันทร์  โพยหาญ  และนายชัยรัตน์  คำนวณเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดปรานมากพระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่พสกนิกรชาวไทยไว้เพื่อให้ออกกำลังกายและแข่งขัน

พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็นกีฬาที่ดีมีประโยชน์ เล่นง่าย และค่าใช้จ่ายน้อยเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

คลิ๊ก>>อ่านต่อ

  • นายกสมาคมเปตอง

    อดีต - ปัจจุบัน
 

ปี พ.ศ.2519 – พ.ศ.2523 

นายศรีภูมิ  สุขเนตร

ปี พ.ศ.2523 – พ.ศ.2527

นายชัยรัตน์  คำนวณ

ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2535  

พลโทเอนก  บุนยะถี

ปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน

ฯพณฯ พลอากาศตรี

กำธน  สินธวานนท์

คลิป

กิจกรรม

ดูบทความสรุปเหรียญเปตองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28

สรุปเหรียญเปตองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28

สรุปเหรียญเปตองกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่  28

ระหว่างวันที่  5 - 16  มิถุนายน  2558

ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

*******************

 

สรุปผลการแข่งขันเปตอง กีฬาซีเกมส์

 

ประเภท SHOOTING ชาย  ได้ อันดับที่1  เหรียญทอง

-  นักกีฬา   นายธนากร  สังข์แก้ว  

 

ประเภทเดี่ยวหญิงได้ อันดับที่  1  เหรียญทอง

-  นักกีฬา   จ่าอากาศตรีหญิง  นันทวัน  เฟื่องสนิท

 

ประเภทคู่ผสมได้ อันดับที่1 เหรียญทอง               

-  นักกีฬา   1.  จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง                        

               2.  จ่าอากาศโทหญิง ณัฏยา  อยู่ทอง

 

ประเภทคู่ชายได้ อันดับที่1  เหรียญทอง              

-  นักกีฬา    1.  สิบเอก เถลิงเกียรติ์  ภู่สอาด                            

                2.  จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง

 

ประเภทคู่หญิงได้ อันดับที่1  เหรียญทอง            

-  นักกีฬา    1.  เรือเอกหญิง ทองสี  ตะมะโคตร                     

                2. พันจ่าอากาศโทหญิง พันธ์ทิพา  วงศ์ชูเวช

 

ประเภททีมผสม ชาย 2  หญิง 1  ได้ อันดับที่ 1  เหรียญทอง             

 -  นักกีฬา   1.  จ่าอากาศโท สุขสรรค์  เพียจันทร์        

                2.  นายธนากร  สังข์แก้ว                                                

                3. นางสาวอัมพวัน  สุวรรณพฤกษ์

 

ประเภททีมชายได้ อันดับที่  1  เหรียญทอง

 -  นักกีฬา    1. สิบเอก เถลิงเกียรติ์   ภู่สอาด                                              

                 2. จ่าอากาศโท สุขสรรค์   เพียจันทร์                                                   

                 3. นายธนากร  สังข์แก้ว                                        

                 4. จ่าอากาศเอก สุรนาท  ผดุงสรรพ                  

 

  ประเภททีมหญิงได้ อันดับที่  1  เหรียญทอง

 -  นักกีฬา    1. เรือเอกหญิง  ทองสี  ตะมะโคตร                       

                 2. พันจ่าอากาศโทหญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช                                    

                 3. จ่าอากาศตรีหญิง นันทวัน เฟื่องสนิท

                 4. นางสาวอัมพวัน  สุวรรณพฤกษ์ 

                                                    

 

           *****************************

25 กันยายน 2015

ผู้ชม 1100 ครั้ง

Engine by shopup.com