shopup.com

สถิติ

387476

 สมเด็จย่า ประวัติย่อสมาคม

 

เปตอง  เป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส  ประมาณ 2 พันปีมาแล้ว และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรป เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคณะผู้ก่อตั้งคือ นายศรีภูมิ สุขเนตร นายจันทร์  โพยหาญ  และนายชัยรัตน์  คำนวณเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดปรานมากพระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่พสกนิกรชาวไทยไว้เพื่อให้ออกกำลังกายและแข่งขัน

พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็นกีฬาที่ดีมีประโยชน์ เล่นง่าย และค่าใช้จ่ายน้อยเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

คลิ๊ก>>อ่านต่อ

 • นายกสมาคมเปตอง

  อดีต - ปัจจุบัน
 

ปี พ.ศ.2519 – พ.ศ.2523 

นายศรีภูมิ  สุขเนตร

ปี พ.ศ.2523 – พ.ศ.2527

นายชัยรัตน์  คำนวณ

ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2535  

พลโทเอนก  บุนยะถี

ปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน

ฯพณฯ พลอากาศตรี

กำธน  สินธวานนท์

คลิป

กิจกรรม

ดูบทความผลการแข่งขันกีฬาเปตอง เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

สรุปเหรียญเปตองกีฬากีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 14 -23  พฤศจิกายน  2557

ณ  หาดป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต

 

*******************

สรุปผลการแข่งขันเปตองกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4   ณ  หาดป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต

 

 1. ประเภทคู่ชาย ได้ อันดับที่ 1  เหรียญทอง

            นักกีฬา  1. จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง  2. สิบโท สุพรรณ  ทองภู

 1. ประเภทคู่หญิง ได้ อันดับที่ 1  เหรียญทอง

            นักกีฬา  1. เรือเอกหญิง ทองสี  ตะมะโคตร  2. พันจ่าอากาศเอก พันธ์ทิพา  วงศ์ชูเวช

 1. ประเภทคู่ผสม ได้ อันดับที่ 2 เหรียญเงิน

            นักกีฬา  1. นายจักรพงษ์  พันธ์เมือง  2. นางสาว พิมพ์พิไล  พระคำจันทึก

 1. ประเภทเดี่ยวชาย ได้ อันดับที่  1  เหรียญทอง

            นักกีฬา  จ่าอากาศเอก สุรนาท  ผดุงสรรพ

 1. ประเภทเดี่ยวหญิง ได้ อันดับที่ 1  เหรียญทอง

            นักกีฬา  นางสาว วรรนิดา  รู้อยู่

 1. ประเภท SHOOTING ชาย ได้ อันดับที่  3  เหรียญทองแดง     

            นักกีฬา  พลทหาร วัชระ  สงมา

 1. ประเภท SHOOTING หญิง ได้ อันดับที่  3  เหรียญทองแดง

            นักกีฬา  นางสาว อรณิช  เนตรมณี

 1. ประเภททีมชาย ได้ อันดับที่ 3  เหรียญทองแดง

            นักกีฬา  1. สิบเอก เถลิงเกียรติ์  ภู่สอาด         

                       2. จ่าอากาศโท สุขสรรค์  เพียจันทร์

                       3. นายธนากร สังข์แก้ว                   

                       4. นายฐิติพงษ์  ภาโสม         

 

       9. ประเภททีมหญิง ได้ อันดับที่ 1  เหรียญทอง

            นักกีฬา  1.  จ่าอากาศโทหญิง ณัฏยา  อยู่ทอง             

                       2.  จ่าอากาศตรีหญิง นันทวัน  เฟื่องสนิท 

                       3.  นางสาว อัมพวัน  สุวรรณพฤกษ์               

                       4.  นางสาว จุฬารัตน์  ทนงค์

 

           *****************************

25 กันยายน 2015

ผู้ชม 845 ครั้ง

Engine by shopup.com